Baunegaard, Baunegårdsvej 31 BogøWebmaster: Dines Bogø

Gentofte: Generelt

Dines Bogø Dines Bogø
"Ca. 1900. Baunegaard", Baunegårdsvej 31. (Fotos: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte).

Dines Bogø Dines Bogø
"Ca. 1900. Baunegaard", Baunegårdsvj 31. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte). Tegning fra 1941.

Den oprindelig "Baunegaard" lå i Gentofte landsby mellem Mittchellstræde og Dahlénstræde.

Dines Bogø
"I 1892 havde ejeren planer om at forskønne hovedbygningen.

I begyndelsen af 1900-tallet blev det meste af gårdens jorden udstykket til villagrunde. I forbindelse med bygning af den nye Gentofte Skole, der skulle opføres på grunden, blev det i 1940 besluttet at nedrive alle gårdens bygninger.

På grund af forskellige bestemmelser med relation til krigssituatonen, blev det besluttet at bevare hovedbygningen. Vestlængen ud mod Baunegårdsvej.

Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
I 1937-1938 havde gårdejeren forsøgt tre gange at få lov til at opføre villaer, rækkehuse eller en større ejendom på grunden mellem Kildeskovsvej, Bregentveds Allé og Baunegårdsvej. Alt blev afslået. Tv. Tegning af gården fra 1907. I midten forslag fra 1937 til rækkehusbebyggelse og forslag til udstykning i villagrunde. Th. Gentofte Skole 1997.

Den store skolegård på Gentofte Skole ligger stort set der, hvor de nedrevne længer lå. Under besættelsen blev den gamle hovedbygning anvendt som CB-vagtstation, men 19. september 1944 overtaget af Den tyske Værnemagt.

Dines Bogø
Efter besættelsen brugte Gentofte skolevæsen bygningen som magasin indtil der blev indviet som børnehave af prinsesse Margaretha 22. oktober 1946. Gentofte Skole havde en overgang klasselokaler til Fri-mellem på 1.sal i bygningen. Indgangen var fra skolegården.


Mere om Gentofte Skole Dines Bogø
Baunegårdsvej 31-33 set fra Baunegårdsvej 26, 1.sal. (Foto: Ingeborg Jungild Rørbye).

Børnehaven flyttede i 1968 til en nyopført bygning på skolens grund, Kildeskovsvej 1. Den gl. Baunegaard blev nedrevet. Arealet, hvor bygningen havde ligget, blev inddraget til Gentofte Skole, men indgangen til skolen blev ikke flyttet til den placering, som det oprindelig var planlagt i 1941.

I efteråret 1980 flyttede børnehaven til Springbanen 1, hvor den stadig ligger. Bygningen på Kildeskovsvej 1 blev fra 1980 benyttet af Gentofte Skole, men nedrevet lidt over 20 år efter.

Dines Bogø Dines Bogø
"Hovedindgangen til Gentofte Skole skulle oprindelig have ligge midt ud for facaden, men hovedbygningen til "Baunegaard" lå i vejen.

Dines Bogø Dines Bogø
"Baunegaard". Tv. Vest- og sydfacade. Th. anes det gamle gårdnavn på vestfacaden. (Fotos 1968: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte).

Dines Bogø Dines Bogø
Børnehaven "Baunegaard" lå i bygningen i mere end 20 år, hvorefter den blev flyttet til ny lokaler på skolens område. Gentofte Kommune fotograferede bygningen i 1968 før endelig nedrivning, der var afsluttet i 1969. Tv. Østfacaden, der lå mod Den store skolegård. Vindfang til hovedindgangen, der er nedrevet, var opsat i 1918. (Fotos 1968: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte). Th. Nord- og vestfacaden med børnehavens legeplads.